Alegerea Editorului

Temperatura

Temperatura
(lat. Temperatura), unul dintre cei mai importanți factori abiotici ai mediului, în mod direct sau indirect, afectează organismele vii . În funcție de natura schimbului de căldură cu mediul, animalele sunt împărțite în 2 grupe de ecologice și fiziologice - homeoterm și poikilothermic. Pentru multe organisme (în principal poikilothermic) Temperatura este un factor limitativ, al cărui efect este deosebit de pronunțată în latitudini temperate și înalte. A se vedea, de asemenea, regula lui Allen, Legea lui Glogar .

Dicționar encyclopedic ecologic. - Chișinău: ediția principală a enciclopediei sovietice a Moldovei. I. I. Dediu. 1989.

Temperatura
(din latină Temperatura. - Proporționalitate) - o cantitate fizică care indică poziția echilibrului termodinamic al sistemului. Modificări în grade Celsius (° C), din punctul de fierbere a apei la o presiune de 760 mm Hg. Art. (0 ° C). Temperatura absolută conform Sistemului Internațional de Unități, măsurate de la zero absolut (-273, 15 °) și este exprimată ca Kelvin (1 kelvin este de 1 ° C), de exemplu. , +20 = 293, 15 Kelvin.

Dicționar ecologic. - Alma-Ata: "Știință". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow