Alegerea Editorului

Tipul pădurii

tipul de lemn
set ecosistemelor forestiere similare (zone forestiere ) cu cenopopulări dominante. Astfel de porțiuni de lemn au floră și faună similare, același tip de sol, o structură secvențială flux de energie similară distincte și circulația și alte substanțe.

Mediu Enciclopedic dicționar. - Chișinău: ediția principală a enciclopediei sovietice a Moldovei. I. I. Dediu. 1989.

Tip Forest
- un set de zone forestiere, aparținând unui tip tsenoekosistem, adică constând din biocenozei similară condusă (-imi) tcenopopuljatcij având compoziția de vârstă stabilă dominantă, exprimat în mod clar .. structura de nivel, același tip de sol, floră și faună similară, precum și aceeași natură a schimburilor de recuperare. Zonele forestiere aparținând aceluiași tip au un flux de energie similar și un ciclu de substanțe, o productivitate apropiată (stoc de lemn). Singurele excepții sunt zone de pădure, care sunt la un succesorale (vârstă) tsenoekosistemy stadiu de dezvoltare, dar care, în ciuda diferențelor puternice ale membrilor săi trebuie să fie de același tip ca o modificare în serie.

Dicționar ecologic. - Alma-Ata: "Știință". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow