Alegerea Editorului

Caracteristice speciilor de

Tipuri specifice de
- specii care sunt mai mult sau mai puțin legate sau tipice unui taxon în fitocenozele clasificare (biocenoze ). (Wed. specii de fidelitate ). I. Braun-Blanjuet (1931) le-a dat valoarea determinanți (ca specii diferențiale care disting acest taxon, de exemplu, o asociație a celorlalți.

dicționar de mediu. - Alma-Ata: "Știința" BA Bykov 1983.

-

arrow